Rosenängen

Rosenängens Norra Samfällighetsförening tar hand om en lekplats och dagvattenledningar i ett villaområde i Upplands-Bro kommun.